Stany kolejek w urzędzie

# Nazwa usługi Realizowany bilet Liczba oczekujących
1 A. Odpady komunalne 0
2 B. Architektura, geodezja 0
3 C. Infrastruktura, ochrona środowiska 0
4 D. Płatność: podatku, użytkowania, dzierżawy, za zajęcie pasa 0
5 E. Kasa 0
6 F. 500+ bez wykazania dochodu 0
7 G. Składanie wniosków paszportowych 0
8 H. Odbiór dokumentów paszportowych 0
9 I. Informacja podatkowa, Karta Warszawiaka 0
10 J. 500+ z wykazaniem dochodu 0
11 K. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 0
12 L. Prawa jazdy - składanie wniosków 0
13 M. Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby fizyczne 0
14 N. Sprawy lokalowe, Karta Dużej Rodziny, bon żłobkowy 0
15 O. Rejestracja pojazdów - odbiór dowodów rejestracyjnych przez osoby prawne 0
16 P. Dowody osobiste, meldunki - składanie wniosków 0
17 R. Dowody osobiste - odbiór 0
18 S. Wniosek o wpis do CEIDG 0
19 T. Alkohol - zezwolenia 0
20 U. Rejestracja pojazdów - odbiór dowodów rejestracyjnych przez osoby fizyczne 0
21 V. Prawa jazdy - odbiór praw jazdy 0
22 W. Dodatki mieszkaniowe, obniżki czynszu 0
23 X. Rejestracja pojazdów - składanie wniosków przez osoby prawne 0
24 Z. Wybory 0

Umawianie wizyty internetowo

Szanowni Państwo,
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.