Stany kolejek w urzędzie

# Nazwa usługi Realizowany bilet Liczba oczekujących
1 A: ODPADY KOMUNALNE 0
2 B: ARCHITEKTURA, GEODEZJA 0
3 C: INFRASTRUKTURA, OCHRONA ŚRODOWISKA 0
4 D: PŁATNOŚĆ: PODATKU, UŻYTKOWANIA, DZIERŻAWY, ZA ZAJĘCIE PASA 0
5 E: KASY - PEŁNOMOCNICTWA, ODPADY, OPŁATY SKARBOWE: USC, PASZPORTOWE, INNE 0
6 F: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 0
7 G: PASZPORTY - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0
8 H: PASZPORTY ODBIÓR 0
9 I: INFORMACJA PODATKOWA, KARTA WARSZAWIAKA 0
10 J: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 0
11 K: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 0
12 L: PRAWA JAZDY SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR PRAW JAZDY 0
13 M: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW - ZMIANY, WTÓRNIKI, ZBYCIE, ADNOTACJE, WYREJESTROWANIE (OSOBY FIZYCZNE) 0
14 N: SPRAWY LOKALOWE, KARTA DUŻEJ RODZINY, BON ŻŁOBKOWY 0
15 O: 300 + DOBRY START 0
16 P: SKŁADANIE WNIOSKÓW: ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE, ZAŚWIADCZENIA 0
17 R: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0
18 S: CEIDG – WNIOSKI 0
19 T: ALKOHOL - ZEZWOLENIA 0
20 U: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY FIZYCZNE) 0
21 W: DODATKI MIESZKANIOWE, OBNIŻKI CZYNSZU 0
22 X: REJESTRACJA POJAZDÓW - SKŁADANIE WNIOSKÓW, ODBIÓR DOWODÓW REJESTRACYJNYCH (OSOBY PRAWNE) 0
23 Z: WYBORY 0

Umawianie wizyty internetowo

Szanowni Państwo,
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.